Kontejneri za ribu

Pregled

Sveža riba je jedan od najpopularnijih proizvoda širom sveta i veliki ribolovački brodovi moraju biti u mogućnosti da spakuju svoj ulov bezbedno u posebno dizajniranim kontejnerima za ribu. Sveže ulovljena riba je veoma delikatan proizvod: ako se ne čuva na određenoj temperaturi, vrlo brzo se kvari, i može promeniti svoj oblik ako se primeni pritisak.
Ovi kontejneri za distribuciju ribe su dizajnirani i proizvedeni uzimajući u obzir posebne standardne ribarske industrije i svetske standarde odobrene od prehrambene industrije.
Plastične kutije za ribu su napravljene od materijala odobrenih za kontakt sa hranom i specijalno su dizajnirane za proizvode koje prenose.
– Sa udubljenim dnom kako bi pri slaganju jedne na drugu, sprečili ostavljanje tragova na ribi,
– Sa specijalnim dizajnom koji pripomaže prezervaciji leda
– Sa rupama za drenažu i prelivnikom
Kontejneri za ribu se mogu slagati jedan na drugi kada se ne koriste kako bi uštedeli na prostoru u magacinu i pri povratnom transportu.