Fisklådor

Visningsläge

Färsk fisk är ett av de mest populära livsmedel i världen och stora fiskefartyg måste kunna packa sin fångst på ett säkert sätt i specialdesignade behållare för fisk. Nyfångad fisk är en mycket känslig produkt. Det förstörs mycket snabbt om den hålls vid otillräcklig temperatur och kan bli bucklig och märkt om tryck appliceras på den.

 

Dessa fiskbehållare är konstruerade och tillverkade efter specifika standarder för fiskerinäringen och globala godkända normer för livsmedelsindustrin. Fiskbehållarna är tillverkade av material som är godkända för kontakt med livsmedel och är speciellt utformade för den specifika produkten de måste bära:

– med fördjupningar på botten för att inte lämna märken på fisken när de staplas

– med en speciell design för att underlätta bevarandet av is

– med dräneringshål och spillutsläpp.

 

Fiskbehållarna är också travbara när de inte används och sparar utrymme i lagret och på återresan.