Stapelbar behållare för läkemedelsindustrin

Visningsläge

Läkemedel är extremt känsliga produkter. Deras innehåll får inte äventyras ens av ett dammkorn och de flesta produkterna måste levereras snabbt och hållas vid en konstant temperatur under transporten.

 

Dessa travbara behållare för läkemedelsindustrin är utformade och tillverkade för att eventuellt förses med en Neopor inre behållare som håller produkternas temperatur vid 20-80 C i 16 timmar under transporten. Behållaren är gjord av slitstark PPE och kan användas i många leveranscykler.

 

Transportlådornas speciella lock kan förses med ett sabotagelås eller med RFID-etikett eller chip, så att både avsändaren och mottagaren av produkterna kan övervaka produkterna under transporten.

 

Behållaren är försedd med dräneringshål för att underlätta rengöring och tas åter i bruk på kortast möjliga tid. Denna transportlåda för läkemedelsindustrin är 100% återvinningsbar och kan därför återvinnas vid slutet av dess livscykel.