Kontejneri za uštedu prostora za farmaceutsku industriju

Pregled

Farmaceutski proizvodi su izuzetno osetljivi. Njihov integritet ne sme biti ugrožen ni sa tračkom prašine, a većina proizvoda mora biti dostavljena brzo i održavana na određenoj temperaturi u toku transporta.

Kontejneri za uštedu prostora za farmaceutsku industriju su dizajnirani i proizvedeni tako da po izboru mogu biti obloženi neoporom koji održava temperaturu proizvoda koji se transportuju, i to 20-80 C tokom 16 sati. Sami kontejneri su napravljeni od izdržljivog PPE materijala i mogu se koristiti kroz nekoliko ciklusa dostave.
Poseban poklopac transportnih kontejnera može biti napravljen po narudžbi sa bravom koja se ne može obiti, RFID etiketom ili čipom, tako da pošiljalac i primalac proizvoda mogu nadgledati proizvode tokom transporta.
Kontejner takođe ima rupe za drenažu koje pripomažu čišćenju kako bi se u što kraćem mogućem roku mogli vratiti i opet upotrebiti. Nakon isteka veka trajanja može se reciklirati.