Prekrivači i poklopci za palete

Pregled

Prekrivači i poklopci za palete su jednostavan ali neophodan dodatak za Vaše proizvode na paletama. Uz pomoć jednostavnog plastičnog poklopca za palete, Vaši proizvodi će biti bezbedniji i sigurniji, zaštićeni od prašine i negativnih uticaja vremenskih uslova i padavina.

Istovremeno, poklopci za palete dolaze uz žlebove za kaiševe i ivice za slaganje. Ovo pomaže učvršćivanju paleta sa čvrstim kaiševima i slaganje paleta u stabilnu gomilu, smanjujući količinu prostora koju zauzimaju u magacinu ili prikolici.

Prekrivači i poklopci za palete su veoma koristan dodatak Vašem standardnom materijalu za pakovanje. Snažne građe, pogodni su za dugotrajnu upotrebu i pomažu optimizaciji Vaših logističkih troškova, smanjujući količinu oštećenih prozivoda u transportu i troškove transporta u prikolici.
Poklopci za plastične palete koje nudi Logistic Packaging odgovaraju standardnim EURO paletama i VDA KLT kontejnerima.