VDA-KLT kontejneri

Naši KLT kontejneri su dizajnirani i odobreni od strane nemačke VDA organizacije. Prvobitno napravljeni za nemačko automobilsko tržište, ovi KLT kontejneri su postali standard pakovanja sa višestrukom namenom u industrijama širom sveta. Mogu se intenzivno koristiti, a statičko opterećenje doseže do 20kg, dok nosivost doseže do 600kg.

VDA-KLT plastilne kutije imaju internacionalno priznate reference:
VDA-R-KLT 6429, VDA-R-KLT 6415, VDA-R-KLT 4329, VDA-R-KLT 4315, VDA-R-KLT 3215
VDA-RL-KLT 6280, VDA-RL-KLT 6147, VDA-RL-KLT 4280, VDA-RL-KLT 4147, VDA-RL-KLT 3147
F-KLT 6410
Svi VDA-KLT kontejneri sadrže integrisan držač etiketa na kraćoj i dužoj strani.