discharging-system-for-pallet-boxes8

Cum se utilizează în mod corect un sistem de descărcare pentru boxpaleți

Echipamentele logistice, cum ar fi invertorul de paleți sau sistemul de descărcare pentru boxpaleți, ușurează munca, măresc viteza și siguranța activităților în depozite și zonele unde materiile prime sunt dezambalate și distribuite de-a lungul liniilor de producție. Aceste utilaje înlocuiesc munca manuală, pot manevra cantități mari de produse într-un timp scurt și sunt foarte fiabile.

Unul dintre cele mai simple echipamente logistice este sistemul de descărcare pentru boxpaleți. Funcționează pe baza forței gravitaționale, nu are părți electrice sau hidraulice și poate fi montat pe majoritatea motostivuitoarelor. Principiul funcționării este simplu:

  • Boxpaletul este așezat în sistemul de descărcare, prin ajustarea laturilor mobile;
  • Operatorul ridică stivuitorul în poziția cea mai înaltă;
  • Printr-o simplă mișcare de basculare, conținutul boxpaletului este descărcat în zona sau containerul specificat.

Deși parte extrem de simplu de utilizat, compania dumneavoatră trebuie să aplice bunele practici în ce privește siguranța în utilizarea acestui echipament pentru toți angajații care sunt însărcinați cu operarea sa. În fiecare an au loc numeroase accidente de muncă, multe din ele fiind rezultatul neaplicării procedurilor de siguranță.

Iată care sunt cele mai importante reguli de siguranță în utilizarea sistemului de descărcare pentru boxpaleți:

1. Verificați echipamentul înainte de utilizare

Înainte de montare, operatorii echipamentului vor efectua o verificare vizuală atentă. Dacă observă semne de rugină, deteriorare, părți desprinse, vor informa imediat superiorul și nu vor utiliza sistemul de descărcare pentru boxpaleți.

Fiind realizat din metal, acest sistem are o greutate mare, iar dacă o parte se desprinde și cade ar putea provoca răniri serioase sau chiar decesul operatorilor și celor din jur.

2. Numai operatorii calificați vor utiliza sistemul

Operarea unui motostivuitor, chiar în cazul celor mai simple modele, este o muncă calificată ce necesită pregătire specifică. Persoana care primește sarcina operării sistemului de descărcare pentru boxpaleți trebuie să fie un operator de motostivuitor autorizat, deținând dovezi privind calificările și efectuarea instructajului de siguranță.

3. Nu permiteți accesul angajaților în jurul sistemului de descărcare pentru boxpaleți aflat în funcțiune

Accidentele pot avea loc în orice moment. Un boxpalet deteriorat, o acționare prea rapidă a sistemului de descărcare, și conținutul poate fi împrăștiat ori boxpaletul poae cădea. Din acest motiv, se va desemna o zonă de siguranță în jurul sistemului de descărcare, in care nicio persoană nu va avea acces, din niciun motiv.

4. Efectuați mentenanța preventivă a sistemului

Deși este un utilaj simplu și rezistent, sistemul de descărcare pentru boxpaleți trebuie inspectat periodic, pentru a verifica integritatea fizică și funcționarea corectă a părților mobile. Întotdeauna consultați manualul utilizatorului și urmați procedura specificată de producătorul echipamentului.

5. Nu permiteți operarea de către angajați aflați sub tratament medical special

Anumite medicamente sunt însoțite de avertismente privind capacitatea redusă de a conduce sau opera vehicule. Trebuie să îi informați pe toți operatorii de motostivuitoare să îi notifice pe superiori ori de câte ori li se prescrie un tratament care conține un astfel de medicament. Aceștia nu vor fi însărcinați cu operarea echipamentului pe toată perioada tratamentului, până când efectele secundare ale acestor medicamente dispar.

Ca o recomandare finală, pregătiți o listă cu toate precauțiile de utilizare și afișați-o vizibil în toate zonele unde sunt utilizate sistemele de descărcare pentru boxpaleți sau alte echipamente logistice și efectuați instructajul obligatoriu al tuturor angajaților vizați înainte de a le permite utilizarea acestor echipamente.