ESD plastične palete

Pregled

ESD plastične palete su neizostavna ambalaža za pakovanje u elektronskoj industriji. Elektronski delovi i komponente moraju biti zaštićeni od elektrostatičkih pražnjenja od momenta kada siđu sa trake za proizvodnju do momenta kada su dostavljeni klijentu.

Ali, jedini efikasan metod pakovanja i transporta elektronskih delova koji štedi vreme i novac jeste paleta. Zbog toga su profesionalne kompanije za pakovanje razvile specijalan asortiman EURO ESD paleta koje nude iste pogodnosti efikasnog prostora i superiorne kontrole u nadgledanju proizvoda, uz dodatnu pogodnost zaštite proizvoda od slučajnih elektrostatičkih pražnjenja.

ESD plastične palete mogu biti proizvedene sa raznim karakteristikama:
– Glatka površina koja sprečava prljanje
– Posebna ivica za slaganje koja osigurava stabilnost
– Za teške terete
– Sa papučicama ili skidovima koji olakšavaju pri upotrebi viljuškara