incoterms

Interpretarea termenilor INCOTERMS pentru managerii de logistică

Comerțul internațional este posibil datorită unui set de reguli care creează un echilibru corect în schimbul de mărfuri contra bani. Unele dintre problemele de bază care trebuie clarificate în transportul internațional de bunuri sunt cine suportă riscul în tranzit și cine este responsabil cu plata taxelor vamale și de transport.

INCOTERMS este instrumentul care simplifică toate contractele de transport mărfuri. INCOTERMS reprezintă un set de reguli pentru transport internațional și ajută companiile de pe tot globul să stabilească relații comerciale în termeni ușor de înțeles și acceptabili pentru toate părțile.

Codurile INCOTERMS sunt clasificate pe litere și se referă la diferite locuri de livrare. Locul de livrare este extrem de important, atât din punctul de vedere al impozitelor locale și internaționale, cât și în ce privește răspunderea pentru bunurile în tranzit.

Experții de la Logistic Packaging au realizat o listă a acestor coduri, cu explicații simple și ușor de înțeles pentru toții cititorii și clienții noștri.

Categoria E (Expediție)

EXW: Ex-Works (Franco uzină)

Vânzătorul pune la dispoziție produsele cumpărătorului la sediul vânzătorului. Cumpărătorul este responsabil să facă aranjamentele pentru transport, să plătească toate costurile, taxele vamale, asigurarea în tranzit și să suporte riscul pierderii. Această responsabilitate începe din momentul în care bunurile au fost cumpărate și ies de pe poarta fabricii sau din punctul de vânzare.

Prețurile franco în uzină nu includ taxe de manipulare, cum ar fi încărcarea în camion sau pe navă. Este o politică de preț care oferă protecție maximă vânzătorului, care nu poate fi considerat răspunzător pentru niciun fel de costuri sau pierderi suferite de cumpărător.

Categoria F (Transportul principal nu este plătit de vânzător)

FAS: Free Alongside Ship (Franco de-a lungul navei)

Vânzătorul plătește taxele vamale și aduce produsele de la fabrică sau punctul de vânzare la dana de încărcare din port. Din acest punct, cumpărătorul devine responsabil de toate riscurile asociate proprietății. De asemenea, cumpărătorul se va ocupa de încărcarea produselor pe navă și plata tuturor taxelor de transport până la locul de destinație.

FCA: Free Carrier (Franco la cărăuș)

Vânzătorul livrează bunurile la un loc specificat de cumpărător și plătește toate taxele vamale, de manipulare și transport. Cumpărătorul preia riscul și răspunderea proprietății la locul de livrare și va plăti taxele ulterioare de transport dacă acel loc nu este destinația finală a bunurilor.

FOB: Free on Board (Franco la bord)

Vânzătorul livrează bunurile de la locul de producție la navă și plătește taxele de export. Din momentul în care produsele au trecut pragul navei, riscul se transferă către cumpărător. Cumpărătorul este, de asemenea, responsabil cu plata costurilor și asigurării de transport, precum și taxele vamale în țara de destinație.

Categoria C (Transportul principal este plătit de vânzător)

CFR: Cost and Freight (Cost și navlu)

Vânzătorul plătește taxele de export, livrează marfa dincolo de pragul navei în portul de expediție și plătește costurile de transport internațional. Cumpărătorul preia riscul pierderii la momentul în care bunurile trec de pragul navei și va plăti asigurarea de transport, costurile de descărcare a bunurilor, taxele de import și transportul local până la punctul de livrare.

CIF: Cost, Insurance and Freight (Cost, asigurare și navlu)

Acest cod se poate folosi atunci când cel puțin o parte din itinerariul produselor este pe apă (maritim sau fluvial). Conform CIF, vânzătorul livrează produsele pe navă, plătește taxele de export și asigurarea de transport (cumpărătorul fiind beneficiarul poliței). Cumpărătorul își asumă riscul pierderii la momentul în care bunurile trec de pragul navei – în cazul pierderii, este responsabilitatea sa să completeze actele necesare pentru a primi suma asigurată.

CPT: Carriage Paid To (Transport plătit până la)

Vânzătorul plătește taxele de export, livrează bunurile către compania de transport și plătește costul de transport până la locul de livrare. Asigurarea trebuie procurată de cumpărător din momentul când bunurile sunt recepționate de transportator.

CIP: Carriage and Insurance Paid To (Transport și asigurare plătite până la)

Vânzătorul livrează produsele la port, plătește taxele de export și predă bunurile companiei de transport. Vânzătorul plătește și costurile de transport și asigurarea bunurilor în tranzit, iar riscul pierderii se transferă către cumpărător la momentul în care transportatorul recepționează bunurile.

Categoria D (Destinație)

DAF: Delivered At Frontier (Livrat la frontieră)

Vânzătorul plătește toate costurile pentru livrarea produselor la un loc specificat la frontieră (granița dintre două state). Cumpărătorul preia riscul pierderii la frontieră și va plăti costurile de manipulare, taxele vamale și costurile de transport de la frontieră la locul de livrare final.

DES: Delivered Ex-Ship (Livrat franco navă)

Vânzătorul va plăti toate costurile pentru livrarea produselor la portul de destinație. Produsele sunt considerate livrate când nava intră în port. Cumpărătorul preia riscurile și costurile de descărcare a bunurilor de pe navă, plătește taxele vamale și costurile de transport până la punctul de livrare final.

DEQ: Delivered Ex-Quay (Livrat franco pe chei)

Vânzătorul plătește toate costurile de transport a bunurilor până pe cheiul portului de destinație. Cumpărătorul trebuie să plătească taxele vamale, costurile de descărcare și transport și să preia riscul pierderii de la acest punct în continuare.

DDU: Delivered Duty Unpaid (Livrat vama neplătită)

Vânzătorul va plăti toate costurile de livrare a produselor până la un punct specific de livrare. Cumpărătorul preia riscul pierderii din acest punct și va plăti taxele vamale, costurile de transport și asigurarea pănă la sosirea produselor la destinație.

DDP: Delivered Duty Paid (Livrat vama plătită)

Vânzătorul va plăti toate costurile de livrare a bunurilor la un loc specific de destinație și va achita și taxele de importt și asigurarea. Vânzătorul va suporta riscul pierderii pe întreaga durată a livrării, până când cumpărătorul recepționează bunurile la locul specificat. Această opțiune este cea în care vânzătorul suportă cele mai multe riscuri, fiind cunoscută în termeni informali drept livrare „de la ușă la ușă”.