Trallor

Visningsläge

Trallor för lådor och backar är främst avsedda för intern hantering. Våra optimerade trallor är avsedda för behållare och kan vara ett värdefullt marknadsföringsverktyg för ditt företag. 600400 mm och 800600 mm trallorna används ofta av detaljhandelsföretag för att föra in varor från lagren till butikerna. De är en perfekt lösning för hantering av containrar i produktions- och lagerområdet.

Trallorna kan utrustas med polyamid eller gummihjul – hjulaggregatet är gjord av rostfritt stål.