Logistic Packaging – prvá profesionálna spoločnosť špcializujúca sa na obaly, ktorá je skutočne blízka klientom

V Logistic Packaging veríme v úzku a efektívnu komunikáciu s našimi klientami a tak sme sa rozhodli zaviesť inovatívne spôsoby komunikácie: Skype videohovory. Týmto spôsobom preklenieme vzdialenosť medzi našimi špecializovanými konzultantami a klientmi, takže vytvárame najlepšie podmienky pre otvorenú diskusiu a porozumenie potrieb našich klientov.

Ako to funguje?

Prepracovali sme naše webové stránky tak, aby obsahovali tlačítko pre naplánovanie Skype videohovoru na každej jednej produktovej stránke. Preto naši konzultanti môžu plánovať svoje hovory s klientami a od začiatku vedia o aký typ produktu má klient záujem.

Týmto spôsobom je konzultant už pripravený klientovi predstaviť najdôležitejšie funkcie a výhody a takto ušetrí veľa drahocenného času.  Videohovor súčasne umožní klientovi pozrieť si video materiály, grafy s údajmi a ďalšie vizuálne efekty, ktoré vyzdvihujú použitie našich výrobkov a výhod, ktoré v logistickom toku prinášajú.

Prečo Skype videohovor?

Skype je velmi užitočný a po celom svete populárny bezplatný program pre live chat a videohovory. Hovory z počítača do počítača sú zadarmo a kvalita zvuku a videa je v porovnání s inými live aplikáciami a softvérom typu messenger lepšia.

Tento typ videohovorov je vo svete obchodu stále obľúbenejší a my sme presvedčení, že budeme inšpirovať ďalšie spoločnosti, ktoré pôjdu v našich šľapajach, keďže sme prví v zavedení takéhoto spôsobu komunikácie.

Tešíme sa na kontakt s našimi klientami prostredníctvom Skype videohovorov a veríme, že sa naše dobré vzťahy pri takejto forme komunikácie ešte prehĺbia.